Implantologie

Základní informace o implantátech

Základní informace o implantátech

Ke kvalitnímu a plnohodnotnému životu neodmyslitelně patří úplný, funkční a estetický chrup. Pomocí implantátů jsme schopni Vám výše zmíněné požadavky splnit. Implantáty mohou nahradit jak chybějící jeden zub, o který pacient přišel díky úrazu nebo rozsáhlému kazu, tak nahradit i více zubů nebo i úplně bezzubou čelist a to hlavně v případě pokročilé paradontózy.

Implantát je umělá náhrada zubního kořene, jež je upevněna v čelistní kosti a ve spojení s pilířem tvoří základ pro připevnění nového zubu. Po zavedení a vhojení se na implantát připevní pilíř, poté se jednoduchým způsobem nalepí nebo přišroubuje korunka, můstek nebo protéza.


Implantáty doporučujeme všem lidem. Po našem ošetření implantáty dobře slouží i lidem ve vysokém věku i pacientům, kteří mají nejrůznější zdravotní problémy. Životnost implantátů do určité míry ovlivňuje i pacient. Hlavní roli hraje dokonalá hygiena s pravidelnými prohlídkami u lékaře a hygienistky. Pokud budete o implantáty dobře pečovat vydrží Vám s největší pravděpodobností do konce života. 85-99% funguje bez problémů řadu let.

Náhrada jednoho zubu

Náhrada jednoho zubu

K náhradě dochází nejčastěji v přední oblasti po úrazu nebo v zadní části čelisti, kdy musí být stolička vytrhnuta po destrukci kazu nebo proběhlém zánětu. Imlantáty se mohou zavádět buď okamžitě a to hlavně u předních zubů kvůli estetice a nebo až po dostatečném vhojení v případě stoliček. Na implantáty se pak připevní estetiké porcelanové korunky.
Náhrada více zubů

Náhrada více zubů

Náhradu provádíme pokud schází dva a více zubů. Kombinace a možnosti jsou různé. Princip implantace je stále stejný jen je na větší množství implantátů připevněn můstek. Ten se buď lepí speciálním fixačním cementem nebo se připevní drobnými šroubky a tudíž se dá bez problémů kdykoliv sejmout, například při čištění. Implantáty ošetřujeme i bezzubou dolní a horní čelist. Na implantáty se fixuje můstek a nebo umělá zubní protéza, která může být přichycena na tzv. atachmentech, tudíž ji pacient během dne podle své potřeby může vyjmout a vyčistit.

Při rozsáhlých defektech chrupu, když nelze zhotovit fixní můstky či zvolit léčbu implantáty, jsou řešením zubní protézy (náhrady). Jejich hlavním výrobním materiálem je speciální plastická hmota. Umožňují nahradit jen několik zubů, ale také celý chrup. Dělíme je na částečné snímatelné zubní protézy, celkové snímatelné zubní protézy a hybridní zubní protézy.

Náhrada zubů během jednoho dopledne

Náhrada zubů během jednoho dopledne

Tato velmi zajímavá metoda umožňující pacientovi s bezzubou čelistí a totální náhradou výjimečný komfort. Ráno pacient příjde do ordinace a je mu implantováno pět implantátů, na které je pevně uchycena totalní náhrada. Celé ošetření trvá jedno dopoledné a má pro pacienty vynikající funkční a estetický efekt.